Změna loterijního zákona. Pomůže nebo ublíží sportu?

05.12.2011

Sport je v České republice z veřejných financí dlouhodobě podfinancován. Analýza financování sportu v České republice dokonce prokázala, že sport je „plátcem“, nikoliv „příjemcem“ veřejných peněz. Jinými slovy, na daňových odvodech sport odvede více, než od státu obdrží. A to byla vzata v úvahu pouze daň nepřímá – DPH, nikoliv přímé daně těch, kteří se sportem či ve sportu živí.

Vezmeme-li v úvahu veřejné výdaje na sport v přepočtu na jednoho obyvatele, Česká republika je v rámci Evropské unie na třetím místě od konce. Za námi jsou už jen Malta a Bulharsko. Argument státních úředníků, že většina zemí EU je ekonomicky vyspělejší, neobstojí. Také v porovnání veřejných výdajů na sport vůči velikosti HDP (0,11%) jsme na chvostu unijního žebříčku. Navíc do tzv. veřejných výdajů jsou započítány také odvody výtěžku hazardních a loterijních společností, což jsou výhradně soukromé společnosti. Ale budiž, mají zákonem uloženo odvést část svého výtěžku (6 – 20%) do neziskového sektoru a tím je skutečně nejčastěji právě sport. Suma sumárum je takto každý rok odvedeno do sportu cca 7,5 miliard korun.  Necelé dvě miliardy putují přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, přibližně 3,5 přes samosprávné celky (kraje, obce) a zbývající dvě miliardy přináší sportu odvody hazardních společností. Ty v současnosti samy rozhodují o tom, komu peníze odvedou. Není proto divu, že část těchto peněz putuje do neprůhledných neziskových organizací na projekty, které spíše než neziskovému sektoru mají pomoci samotným hazardním společnostem.

Tuto praxi by měl změnit nový zákon. Poslanci schválili model, ve kterém by třetinu odvodů (sjednoceno na 20 % výtěžku) mělo obdržet MŠMT, další třetinu obce a o zbývající třetině by dále měly rozhodovat hazardní společnosti. Bohužel při tvorbě tohoto nového zákona poslanci jaksi „zapomněli“ na poplatky obcím za výherní automaty a videoloterijní terminály a obce by tak přišly o cca 2 miliardy korun. Začaly tedy vyhrožovat tím, že pokud se zákon v tomto smyslu neupraví, jednoduše hazard na svém území zakážou. Stát by tak přišel o spoustu peněz, a tak poslanci napříč politickými stranami uznali, že je třeba zákon rychle upravit. A aby byly obce určitě spokojeny, vedle znovuzavedení poplatků jim navrhují celé dvě třetiny odvodů hazardních a loterijních společností (třetinu by si ponechalo MŠMT). Nově by tedy hazardní společnosti neměly vůbec možnost rozhodovat o tom, kam část jejich odvodů půjde.

Většina poslanců i veřejnosti tuto změnu podporuje. Ne tak sportovní organizace. Ty by totiž přišly o značnou část svých příjmů. Přestože spousta peněz z odvodů hazardních společností se v současnosti „ztrácí“, faktem zůstává, že podstatná část skutečně míří do sportu. Změnou zákona by tyto peníze putovaly do rozpočtu obcí. Při zachování výdělku loterijních společností by si tak obce měly přijít na přibližně 4 miliardy korun. Jak obce příjmy z hazardu využijí je plně v jejich kompetenci. Teoreticky nemusí dát sportovním organizacím ani korunu. A pokud se rozhodnou, že dají, budou to nyní oni, kdo si bude vybírat. Doufejme, že vyberou správně.

komentáře (0)
Mgr. Jan Šíma

Další články autora: